Tomtene som skal selges på Hommeren

Kart over tomtene og området rundt (nært skole, idrettsanlegg og kirke) Forslag til mindre endring av reguleringsplan er sendt til Kristiansand kommune. Tomtene får trolig adresse Hommeren 16, 18 og 20.
Forslag til plassering av hus Tomtene etter at Monan har ryddet dem. Det vil bli mulig å felle flere trær mot Otra hvis ønskelig.
Fasade mot vest Fasade mot øst
Plantegning for første etasje Plantegning for andre etasje
Tomtegrenser - Landmåler har satt ut nummererte stikk i terrenget I postkassa på garasjen ligger det kart som viser tomtegrensene og den nye reguleringsplanen. Ta gjerne med et eksemplar!
Solforholdene midt på dagen (6. juni 12:00). Kveldssol over tomtene (4. juni 19:49). Skyggene fra trærne bak garasjen vil forsvinne siden veien skal gå der.
Utsikt fra tomtegrensa på Hommeren 20. Dronebilde mot syd. Skole, kirke og idrettsanlegg i bakgrunnen.
Dronebilde mot vest.

Denne siden vil bli oppdatert med mer informasjon etterhvert som prosessen med å klargjøre tomtene skrider fram.

Når selges tomtene?
Trolig våren 2015.
Hvor mange tomter?
2-3
Størrelse?
Tomtene er på litt over 1100 m2 hver - altså veldig romslige.
Pris?
Ukjent. Tomtene legges på finn.no når de er klare.
Hva med søknad?
Hver av tomtene selges ferdig regulert med en rammetillatelse for et hus på litt over 200 m2 med garasje. Man velger selv om man vil bygge huset det er søkt om eller søke om et helt annet hus.

Datert informasjon

2015-02-07
Tomtene er IKKE solgt, slik noen hevder. De kommer på finn.no våren 2015.
2015-02-12
Søknad om mindre endring av reguleringsplan og rammetillatelse sendt Kristiansand kommune.
2015-05-11
Søknad om mindre endring av reguleringsplan godkjent. Vi venter nå på rammetillatelsen.
2015-05-28
Søknad om rammetillatelse godkjent. Nå har vi begynt klargjøringen av salgsprosessen sammen med Exbo.
2015-05-31
For å sikre en trivelig småhusbebyggelse på Hommeren har vi bestemt oss for å selge tomtene i to trinn. Den midterste tomta vil bli solgt litt etter at de to andre husene er påbegynt.
2015-06-01
Landmåleren har satt ut noen stikk som viser tomtegrensene i terrenget.
2015-06-06
Vi har satt opp ei postkasse med kart over tomtegrensene og den nye reguleringsplanen. Kom og se! Ta gjerne med et kart hjem dersom du ønsker det.
2015-06-06
Vi synes at tomtene har blitt så flotte at vi vurderer å bygge på den midterste selv. Dette er ikke endelig avklart.
2015-06-09
Vi har lastet opp noen dronebilder her og videoer til YouTube: video1 og video2
2015-06-12
Tomtene er nå på Finn.no. Det blir visning tirsdag 16. juni kl. 16:30-17:30